Відкриття оновленої пекарні-кав’ярні в Одесі

Офіційні правила акції «Відкриття оновленої пекарні-кав’ярні у місті Одеса» (надалі за текстом – Правила).

Організатор Акції.
1.1. Організатором акції «Відкриття оновленої пекарні-кав’ярні у місті Одеса» (надалі – Акція) є Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією «Бейкері Фуд Індастрі» (надалі за текстом – ТОВ «Бейкері Фуд Індастрі», Організатор).

2. Територія проведення Акції.
2.1. Акція проводиться в місті Одеса у франчайзинговій мережі ТОВ «Бейкері Фуд Індастрі», за адресою: Мечникова 15.

3. Період проведення Акції.
3.1. Початок: 23 травня 2018 року.
3.2. Закінчення: 23 травня 2018 року (включно).
3.3. Точний час початку та закінчення Акції визначається згідно з режимом роботи торгової точки.
3.4. Інформаційна підтримка Акції: на сайті http://fornetti.com.ua.
Ці Офіційні правила розроблені та затверджені Організатором Акції. Оприлюднення Офіційних правил Акції здійснюється на сайті http://fornetti.com.ua (надалі – Офіційний сайт Організатора) та у куточках покупця.
3.5. Організатор має право на власний розсуд подовжити або скоротити термін проведення акції.

4. Право на участь в Акції, Учасники Акції.
4.1. В Акції можуть брати участь фізичні особи (надалі– «Учасники Акції»), які досягли 16 років, за винятком осіб, вказаних в п. 4.2. цих Правил.
4.2. В Акції не мають права брати участь:
– працівники Організатора/Виконавця Акції та будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції та їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки). Участь в Акції обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
4.3. Участь в Акції є добровільною і визначається власним волевиявленням Учасників.
4.4. Кількість учасників – необмежена.
4.5. Учасники Акції зобов’язуються:
4.5.1. Дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
4.5.2. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції.
4.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.
4.7. Згода Учасника Акції вважається наданою з моменту здійснення ним умов Акції згідно п.5 цих Правил.

Порядок участі в Акції та отримання подарунків.
5.1. Для того, щоб взяти участь у Акції, кожна особа, яка відповідає вимогам п.4 даних Правил, повинна протягом Терміну проведення Акції (п. 2.1. Правил) придбати одним чеком у торговій точці франчайзингової мережі «Форнетті» за адресою вул. Мечникова 15 будь-яку одиницю продукції торгової марки «Форнетті» на вибір.
5.2. При виконанні умов п. 5.1. особа має право одразу на тій самій торговій точці франчайзингової мережі «Форнетті» отримати від продавця один відривний купон-анкету, заповнити його та кинути в лототрон. Серед всіх учасників Акції, хто вкинув в лототрон купон за період 23 травня о 18 год буде проведений розіграш головних призів. Головними призами Акції є навушники, колонки, телефон від офіційного партнера – інтернет-магазина FISHKI.UA. Обов’язковою є персональна присутність особи на момент розіграшу призів. При неявці особи, талон якої було витягнуто з лототрону: на розіграш (18.00, 23 травня за вищевказаною адресою), право отримати приз нею втрачається та передається особі, ім’я якої вказано на наступному витягнутому талоні.
5.3. Під призом мається на увазі право отримати, зазначені подарунки в п. 5.2. за 0,01 грн. з ПДВ.
5.4. Кожен відвідувач має право отримати додатковий талон для участі у розіграші призів від FISHKI.UA. Для цього він повинен сфотографуватися навпроти точки продажу за адресою вул. Мечникова, 15 та показати фото з хештегом #bakedwithlove промоутеру або ведучому.
5.5. Кількість акційних одиниць продукції торгової марки «Форнетті» та подарунків обмежена.
5.6. Організатор Акції не гарантує наявність та не несе відповідальність за відсутність акційної продукції торгової марки «Форнетті» та подарунків на торгових точках франчайзингової мережі «Форнетті», що беруть участь в акції.
5.7. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує те, що він повністю відповідає умовам п. 4. цих Правил, та повністю погоджується з цими Правилами і зобов’язується неухильно їх виконувати.
5.8. Організатор не несе відповідальність за неможливість отримати подарунок з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця.

Прикінцеві положення. 
6.1. Організатор Акції не несе відповідальність у випадку настання обставин непереборної сили, таких як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвласні контролю з боку Організатора Акції обставини.
6.2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Офіційних правил, і/або питань, не урегульованих цими Офіційними правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
6.3. Ці правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення на сайті http://fornetti.com.ua. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями діючих Офіційних правил.
6.4. У разі виникнення будь-яких питань, пропозицій або скарг, просимо телефонувати на телефон гарячої лінії 0800-501-744 та/або надсилати на електронну адресу info@fornetti.com.ua та/або на адресу 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 2 В, оф. 73, ТОВ «Бейкері Фуд Індастрі».

Інші умови 
7.1. Відповідальність за сплату податків з доходів фізичних осіб, пов’язаних з отриманням учасником Акції заохочень, несуть організатори Акції.
7.2. Взявши участь в акції, учасники надають свою згоду :
а) на обробку в маркетингових цілях його (її) персональних даних. Власником персональних даних учасників Акції є організатор. Беручи участь в акції, кожен учасник тим самим підтверджує, що він проінформований про свої права визначені чинном законодавством, зокрема: знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження власника чи розпорядника персональних даних; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;  на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноважений або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
учасник акції проінформований, що його персональні дані можуть передаватись виконавцю акції з метою контролю за виконанням Акції.
б) Використання такої інформації організатором з метою проведення Акції у відповідності з чинним законодавством України. Копії документів, наданих організатору, не підлягають поверненню учасникам акції.
в) Проведення фото та/або відео зйомки за участю учасника в момент вручення головного призу та подальше розміщення таких фото та/або відео зйомки із зображенням учасника акції в маркетингових та/або рекламних цілях на сайті та/або інформаційних та/або рекламних матеріалах організатора. При цьому, використання цих фото та/або відео зйомки не обмежується в часі і територією та без оплати участнику Акції.
7.3. Організатор забезпечує об’єктивність та неупередженість визначення переможців акції.
7.4. Організатор не вступає у дискусії між учасниками акції щодо визнання учасників акції переможцями акції.
7.5. Організатор акції має право відмовити в подальшій участі в акції особі, що невірно, не повністю або нерозбірливо надала інформацію, що є обов’язковою відповідно до даних правил, даних правил та/або не виконала інших вимог даних правил, при цьому така особа не має права на одержання від організатора Акції будь-якої компенсації.
7.6. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих правил і/або питань, не врегульованих цими правилами, остаточне рішення приймається організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України.
7.7. Своєю участю в акції всі учасники Акції повністю погоджуються з цими правилами.

Продукція

Кожен день майже 2 мільйони людей купують випічку FORNETTI. Йдучи назустріч нашим покупцям, ми постійно оновлюємо асортимент нашої продукції.

Франчайзинг

Стаючи партнером FORNETTI, Ви стаєте частиною глобального бізнесу і отримуєте усі переваги від співпраці з відомою і улюбленою мільйонами людей торговою маркою.

Якість

З першого дня заснування компанія FORNETTI намагається перевершити очікування покупців, тому дуже ретельно стежить за якістю своєї продукції.

Завжди свіжа випічка